งานที่ตรวจพบ - 1 งาน
ช่างซ่อมบำรุง
บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
   รหัสงาน : CTA620200100005
   เงินเดือน : เงินเดือนตามข้อตกลง
   ตำแหน่งที่เปิดรับ : วิศวกร/ช่างเทคนิค
   จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา
   เว็บไซต์ :

รายละเอียดงาน

- วางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)

- ดำเนินการตามแผนที่กำหนด

- ซ่อมสร้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศชาย

- อายุ 21-24 ปี

- จบการศึกษา ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า       

- สามารถเข้ากะได้