งานที่ตรวจพบ - 3 งาน
Operation / Production Manager
Grafinger (Thai) Co Ltd.
   รหัสงาน : CTA640100200001
   เงินเดือน : 50,000
   ตำแหน่งที่เปิดรับ : วิศวกร/ช่างเทคนิค
   จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ
   เว็บไซต์ : www.grafinger.co.th

Operation / Production Manager

Salary : 50,000 THB (Up to experience)

Location : Bang Chalong / Samut Prakarn

Responsibility are :

- Production  planning 

- Supervise team of technicians 

- Ensure quality of craftsmanship 

- Ensure tidiness and functionality of  workshop and machinery

- Site management if needed

Requirement :

- Male

- Age 35-50 year old

- Bachelor degree  related in field

- Have an expereince up 2 years 

- Ability to communicate in Thai

- Experience in managing Thai staff

- Production background  aluminium  windows carpentry

- Eyes for details

- Strive for improvement

- Ability to handle multiple projects

- Must speak english

Apply here : Send your Resume or CV to grafinger.thai@gmail.com,office.grafiger@gmail.com

or walk in to interview at 29/10 Moo 7, Bang Chalong soi Phuncharoen Bangna-Trad km.16

Contact : K.Ralf  095 56902234, K.Pui 061 614 5238