งานที่ตรวจพบ - 2119 งาน
ฝ่ายขาย
รีฮันน่า
   รหัสงาน : CTA620900900005
   เงินเดือน : เงินเดือนตามข้อตกลง
   ตำแหน่งที่เปิดรับ : การตลาด
   จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : ยะลา
   เว็บไซต์ :
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ต้อนรับ - ให้คำแนะนำบริษัทและสินค้า - รับโทรศัพท์ - ประสานงานทั่วไป - อื่น ๆ รายได้เฉลี่ย - 9,000 - 15,000 บ./เดือน คุณสมบัติ - อายุ 18 ปีขึ้นไป - ไม่จำกัดวุฒิ - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ - มีความรับผิดชอบต่องาน - พร้อมเรียนรู้และเริ่มงานทันที หลักฐานการสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 2. สำเนาแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ 3. รูปถ่าย 1 - 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป รายละเอียดของงาน 1. ประสานงานในออฟฟิศ 2. ประชาสัมพันธ์สินค้า 3. สื่อโฆษณา 4. ขาย 5. จัดอบรม 6. การบริหารงานเป็นทีม หมายเหตุ ทุกงานมีการอบรมสอนงานให้ สวัสดิการ - ค่าเบี้ยขยัน - ค่าโบนัส - การท่องเที่ยว วิธีการสมัครงาน - ติดต่อสัมภาษณ์งานได้ที่คุณ ซอลีฮะห์ โทร 065-405-0053 - หรือส่งเมล์ได้ที่ sareena.083183@gmail.com https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIKSxz16qOdme3kJBXlHezIwN82CG8LCBAD_l98kXAHpX22Q/viewform?usp=sf_link