งานที่ตรวจพบ - 1560 งาน
ผู้ประสานงานออฟฟิศ
กะนูรี
   รหัสงาน : CTA620701300009
   เงินเดือน : เงินเดือนตามข้อตกลง
   ตำแหน่งที่เปิดรับ : การตลาด
   จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : ยะลา
   เว็บไซต์ :

บริษัทเปิดรับหลายตำเเหน่ง (สาขายะลา)

1.ต้อนรับลูกค้า

2.งานเอกสาร

3.ประสานงานทั่วไป

4.รับโทรศัพท์

 

***รายได้เฉลี่ย9000-15000/เดือน (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)

 

คุณสมบัติผู้สมัค

1.ชาย/หญิง อายุ18ปีขึ้นไป

2.ไม่จำกัดวุฒิกาศึกษา

3.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ ์(มีการสอนงานให้)

 

หลักฐานในการสมัค

1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

4.รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1 รูป

 

สนใจสมัคติดต่อสอบถามได้ที่ คุณ กะนูรี