งานที่ตรวจพบ - 2119 งาน
การตลาดและสื่อโฆษณา
สุริยา
   รหัสงาน : CTA620701200097
   เงินเดือน : 15,000
   ตำแหน่งที่เปิดรับ : การตลาด
   จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : ยะลา
   เว็บไซต์ :
บริษัทขยายสาขาเพิ่ม ต้องการรับบุคลากรประจำออฟฟิศ หลายอัตรา สมัครก่อนมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาก่อน คุณสมบัติ 1. ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. วุฒิม.6/ปวช./ ปวส. /ปริญญาตรีทุกสาขา 3. มนุษย์สัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลา 4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการสอนงานให้เบื้องต้น 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1.PRต้อนรับ 2.รับโทรศัพท์ 3.ประสานงานทั่วไป *อิสลามสามารถใส่ผ้าคลุมได้และมีที่สำหรับละหมาด* รายได้เฉลี่ย 9,500-15,000บาท / เดือน ขึ้นอยู่กับความามารถ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 3. หลักฐานทางการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานทางการศึกษาสามารถใช้หนังสือรับรองได้ วิธีการสมัคร โทรติดต่อ คุณสุริยา 085-8984980 หรืออีเมล์ suriyaborthoh@gmail.com เพื่อนัดวัน-เวลาสัมภาษณ์ (สมัครก่อนมีสิทธิได้รับการพิจารณาก่อน)