งานที่ตรวจพบ - 1319 งาน
รับสมัครพนักงานการตลาด พนักงานประชาสำพันธ์ ฯลฯ
ฟาน
   รหัสงาน : CTA620600300001
   เงินเดือน : -8,900,150
   ตำแหน่งที่เปิดรับ : การตลาด
   จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : ยะลา
   เว็บไซต์ :

 

บริษัทดำเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพ

*** Full time / Part time สามารถเลือกวันเวลาทำงานเองได้ 
*** 10.00-12.00 / 13.00-15.00 /15.00-17.00 และ เสาร์ 

รับหลายฝ่าย

1.ประสานงานในออฟฟิศ

2.ประชาสัมพันธ์

3.นำเสนอสินค้าและบริการ

4.สื่อโฆษณา

5.ขาย

  • คุณสมบัติ

1. ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป 

2. วุฒิ ม.ต้น , ม.ปลาย , ปวช. , ปวส. , ป.ตรี

3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักฐานการสมัคร

  • สำเนาบัตรประชาชา   จำหนวน 1
  • สำเนาประกาศนียบัตร  จำหนวน 1
  •  

ชื่อผู้ติดต่อ : ฟาน (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

ที่อยู่ : อำเภือเมือง ยะลา

โทรศัพท์ : 085-898-4980

อีเมล : asmara48295@gmail.com