งานที่ตรวจพบ - 40 งาน
รับสมัครพนักงาน
ซาวียะห
   รหัสงาน : CTA620501000003
   เงินเดือน : 9,000
   ตำแหน่งที่เปิดรับ : โฆษณา/ประชาสัมพันธ์/นิเทศศาสตร์
   จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : ยะลา
   เว็บไซต์ :
บริษัทขยายงานเพิ่มต้องการผู้ร่วมงานหลายฝ่าย คุณสมบัติ 1. อายุ18 ปีขึ้นไป 2. ไม่จำกัดวุฒิ 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ **ลักษณะงานขึ้นอยู่กับแต่ละตำแหน่ง** หมายเหตุ นักศึกษาที่เรียน เสาร์-อาทิตย์ ก็สามารถทำได้ รายได้เฉลี่ย 9,000-15,000บาท/เดือน วิธีการสมัคร สนใจติดต่อ คุณ มารีแย 085-8984980 เพื่อนัดวัน-เวลาสัมภาษณ์**สมัครก่อนมีสิทธิก่อน**