งานที่ตรวจพบ - 0 งาน
โบรกเกอร์ Business Development (Forex Broker) *Urgent
FX Stock Broker ( Quantative Asset Management Ltd. )
   รหัสงาน : CTA620300300001
   เงินเดือน : เงินเดือนตามข้อตกลง
   ตำแหน่งที่เปิดรับ : การเงิน
   จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
   เว็บไซต์ : https://fxstockbroker.com

Job description 
• Actively present company product and services to agents, IBs and customers. 
• Increase sales from potential customers and searching for agent and IBs. 
• Follow up and maintain customer relationships 
• Coordinate and communicate with internal and external company's sale aspects. 
Qualifications 
• Male/Female more than 22 years old. 
• Bachelor degree in Finance, Sales, Marketing or related degree is preferred. 
• 1 - 5 years of experience in Sales 
• Experience in FOREX industry Stock market, Bank or insurance or have personal trading/investment experience in foreign exchange market is compulsory 
• Working experience in stock, securities, baking, insurance, wealth management is preferred 
• Knowledge of Stock, Securities, Forex market, Meta trader 4 will be an advantage. 
• Good service mind and good customer handing skill. 
• Strong communication and negotiation skill. 
• English speaking


รายละเอียดงาน 
• นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทให้กับลูกค้า 
• เพิ่มยอดขายจากลูกค้าเป้าหมายและจาก IBs 
• ติดตามและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า 
• ประสานงานและสื่อสารกับฝ่ายขายทั้งภายในและภายนอกบริษัท 

คุณสมบัติ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
• ชาย / หญิงอายุ 22 ปีขึ้นไป 
• จบปริญญาตรีสาขาการเงิน การตลาด ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
• มีประสบการณ์ในการขาย 1 ถึง 5 ปี 
• มีประสบการณ์ด้านการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ FOREX การธนาคาร หรือประกันภัย หรือมีประสบการณ์ด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ / การลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
• มีความรู้เกี่ยวกับ Stock, Securities, Forex, Meta trader 4 จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
• มีทักษะในการเจรจาต่อรอง 
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ .

สวัสดิการ

- วันหยุดตามปฎิทิน 
- วันลาพักร้อน 
- ประกันสังคม 
- +commission

 

สนใจกรุณาส่ง Resume ที่ exchanges@xhub.trade or tsaihui@xhub.trade 
หรือติดต่อ 088-7909220 K.Tong Tamonwan