งานที่ตรวจพบ - 3 งาน
พนักงานต้อนรับชาย
MT HOTEL PATONG
   รหัสงาน : CTA630901000001
   เงินเดือน : เงินเดือนตามข้อตกลง
   ตำแหน่งที่เปิดรับ : บริการลูกค้า
   จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต
   เว็บไซต์ : www.mthotelpatong.com

เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

สามารถทำงานเป็นกะได้ เวลาประจำคือ 17:00 - 02:00 เข้ากะดึกอาทิตย์ละครั้ง 23:00-08:00 และหยุดในวันถัดไป

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้และสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

ให้บริการต้อนรับและช่วยเหลือลูกค้า

ยินดีสอนงานสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์