งานที่ตรวจพบ - 176 งาน
Sale Modern Trade
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
   รหัสงาน : CTA640700900001
   เงินเดือน : เงินเดือนตามข้อตกลง
   ตำแหน่งที่เปิดรับ : งานขาย
   จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
   เว็บไซต์ : www.icc.co.th

หน้าที่งาน

-  วางแผนและผลัก

ดัน  บริหารยอดขายผลิตภัณฑ์ในความรับผิดชอบ ให้ได้ตามเป้าหมาย

-  ติดต่อจัดซื้อเพื่อนำเสนอขาย ดูแลลูกค้าสำคัญของบริษัท

-  ประสานงานกับลูกค้าพร้อมให้ข้อมูลต่างๆ และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และทราบถึงความต้องการของลูกค้า

-  บริหาร Stock ประสานงานกับจัดซื้อและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบสินค้า และบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า

-  วิเคราะห์การขาย และการตลาด ทำงานร่วมกับ Marketing ในการเสนอกำหนดโปรโมชั่น และผลักดันยอดขายของลูกค้า

คุณสมบัติ

-  เพศหญิง    อายุ  25 - 35 ปี

-  วุฒิปริญญาตรี  ทุกสาขา

-  มีบุคลิก อัธยาศัย และมนุษย์สัมพันธ์ดี

-  มีความคล่องตัว และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง

-  ถ้ามีประสบการณ์ในการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-  สามารถขับขี่รถยนต์ และมีพาหนะเป็นของตนเอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ