งานที่ตรวจพบ - 121 งาน
ธุรการฝ่ายขาย
สยามคิวเบเวอเรจ จำกัด
   รหัสงาน : CTA620801000005
   เงินเดือน : เงินเดือนตามข้อตกลง
   ตำแหน่งที่เปิดรับ : งานขาย
   จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
   เว็บไซต์ : http://www.jobthaiweb.com/companydetail_preview.php?companyID=16744
ช่วยฝ่ายขาย ช่วยเหลือ พนักงานขาย ตามงานกับลูกค้า พูดคุยกับลูกค้า ID:0942640296 Tell:0942640296