งานที่ตรวจพบ - 198 งาน
พนักงานขับรถผู้บริหารและครอบครัว
บริษัท ทอสกานา วัลเล่ จำกัด
   รหัสงาน : CTA630600800001
   เงินเดือน : 15,000
   ตำแหน่งที่เปิดรับ : การคมนาคมขนส่ง
   จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
   เว็บไซต์ : www.Toscanavalley.com

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รับ-ส่ง ผู้บริหาร และครอบครัว
 • ทำความสะอาดและดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีว่างจากการขับรถผู้บริหาร เช่น วิ่งรับส่งให้กับบริษัทฯ ในงานส่วนกลาง

คุณสมบัติ

 • อายุ 35 - 55 ปี
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการขับรถอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ชำนาญเส้นทางในกรุงเทพ และปริมณฑล และต่างจังหวัด (แถบนครราชสีมา)
 • ตรงต่อเวลา สุขุม รอบคอบ มีความสุภาพ และใจเย็น ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • สถานที่ : บางนา กทม.

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ที่อยู่ : 589/139-140 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ถ.เทพรัตน บางนา กทม. 10260

โทรศัพท์ : 083-374-7133

อีเมล : Tevaraj.m@toscanavalley.com

โฮมเพจ : http://www.Toscanavalley.com