ข้อสอบวัดความรู้ทั่วไป แนวข้อสอบราชการ ชุดที่ 1 8/2559

รายละเอียด    ข้อสอบทั่วไป เป็นข้อสอบที่สามารถพบเจอได้ทั่วไปสำหรับการสมัครเป็นข้อสอบที่ควรเตรียมตัวให้ดีๆ เฉพาะเหมือนจะเป็นงานหมูๆ สำหรับนักทำข้อสอบแต่ สำหรับหน่วยงานเอกชนบ้างที่แล้วมั้งจะมี นักออกข้อสอบมืออาชีพหรือมีการจ้างทำข้อสอบโดยเลยที่เดียว

โปรดอ่าน    * ข้อสอบชุดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถทำข้อสอบเสมือนจริงได้ในระบบออนไลน์ โดยไม่มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน เราหวังว่าผู้ที่กำลังหางาน ทั้งในหน่วยงานราชการหรือเอกชนก็ตามจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการทดลองทำข้อสอบ ไปใช้ในการสอบสำหรับเข้าทำงานจริง และเราขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาใช้บริการเว็บไซต์ JOBMONO.COM ของเราไว้ใน ณ ที่นี้ สามารถให้คำแนะนำหรือให้กำลังใจเราได้ที่ Facebook Fan Page

1. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุการทาผิดวินัย

2. ข้อใดไม่เป็นความผิดวินัยอย่าง ไม่ร้ายแรง

3. โทษทางวินัยของข้าราชการมีกี่สถานะ

4. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย

5. การลาของพนักงานเทศบาลมีกี่ประเภท

6. การลาป่วยกี่วันจึงจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์

7. พระราชบัญญัติเทศบาลประกาศใช้เมื่อใด

8. การจัดตั้งเทศบาลเมืองต้องมีประชาชนตั้งแต่กี่คนขึ้นไป

9. กฎหมายที่เทศบาลออกมาบังคับใช้เรียกว่ากฎหมายใด

10. ในปีหนึ่งจะมีการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญได้กี่สมัย

11. กลไกของรัฐที่มีส่วนเสริมความแข็งแกร่งเป็นปึกแผ่นให้แก่ส่วนที่อยู่นอกกลไกและขอบวงอานาจรัฐเรียกว่า

12. ข้อใดคือความหมายของ IT

13. Good Governance ตรงกับธรรมข้อใดในพุทธศาสนา

14. หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการบริหารงานบุคคลปัจจุบันคือ

15. ข้อใดคือ Good Governance