ข้อสอบวัดความรู้ทั่วไป แนวข้อสอบราชการ ชุดที่ 1 7/2559

รายละเอียด    ข้อสอบทั่วไป เป็นข้อสอบที่สามารถพบเจอได้ทั่วไปสำหรับการสมัครเป็นข้อสอบที่ควรเตรียมตัวให้ดีๆ เฉพาะเหมือนจะเป็นงานหมูๆ สำหรับนักทำข้อสอบแต่ สำหรับหน่วยงานเอกชนบ้างที่แล้วมั้งจะมี นักออกข้อสอบมืออาชีพหรือมีการจ้างทำข้อสอบโดยเลยที่เดียว

โปรดอ่าน    * ข้อสอบชุดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถทำข้อสอบเสมือนจริงได้ในระบบออนไลน์ โดยไม่มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เราหวังแค่ว่าผู้ที่กำลังหางาน ทั้งในหน่วยงานราชการหรือเอกชนก็ตาม จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการทดลองทำข้อสอบ ไปใช้ในการสอบสำหรับเข้าทำงานจริง และเราขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาใช้บริการเว็บไซต์ JOBMONO.COM ของเราไว้ใน ณ ที่นี้ สามารถให้คำแนะนำหรือให้กำลังใจเราได้ที่ Facebook Fan Page

1. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง

2. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง

3. ข้อใดสะกดได้ถูกต้อง

4. ข้อใดใช้ "บรร" ไม่ถูกต้อง

5. ข้อใดใช้"บัน" ไม่ถูกต้อง

6. ข้อใดอ่านถูกต้อง

7. ข้อใดอ่านออกเสียงสองพยางค์

8. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง

9. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง

10. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง

11. ข้อใดสะกดถูกต้อง

12. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง

13. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง

14. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง

15. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง